บริการรับแจ้ง ตรวจเช็ค ซ่อมแซมบ้าน

Maneerin Home Care Services

กฎระเบียบการต่อเติมบ้าน บริษัท มณีรินทร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

1. กรณีการต่อเติมดัดแปลงใดๆ ห้ามอิงกับโครงสร้างเดิม ต้องไม่ทำให้โครงสร้างเดิมรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 10 (ป้องกันโครงสร้างเดิมทรุดหรือถล่ม) บ้านอื่นในแถวเดียวกันจะถูกดึงไปด้วย

2. ห้ามต่อเติมหลังคาแบบยึดกับตัวบ้านโดยไม่ลงเสารับน้ำหนัก

3. สิ่งก่อสร้างหากมีช่องแสงหรือช่องลม ต้องเว้นระยะ 2 เมตรจากแนวเขตที่ดินที่ติดกันทั้งด้านข้างและด้านหลัง

4. กรณีที่ต่อเติมแบบปิดมิดทึบ (ไม่มีช่องแสงและช่องลมใดๆ ต้องเว้นระยะจากแนวเขตที่ดิน 50 ซม. หากเว้นระยะน้อยกว่า 50 ซม. ต้องมีลายเซ็นจากเพื่อนบ้านข้างเคียง แบบมีหน้าต่างหรือช่องแสงจะเว้นน้อยกว่า 2 เมตรไม่ได้

5. ห้ามต่อเติมบ้านบนรั้วรอบบ้านของโครงการทุกกรณี เพราะถือว่าลูกบ้านทั้งสองฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการซ่อมแซมรั้ว ไม่สามารถรื้อถอนรั้วออกหรือดัดแปลงรั้วโดยพลการ

6. กรณีต่อเติมหลังคาลานจอดรถหรือครัวหลังบ้าน ถึงแม้เราจะไม่ได้สร้างหลังคาบ้านรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของเพื่อนบ้าน แต่เวลาฝนตก น้ำฝนจากหลังคาอาจตกลงในเขตบ้านข้างเคียงได้ ดังนั้นต้องมีรางน้ำระบายน้ำฝนบนหลังคาในทุกกรณี

7. กรณีการปลูกต้นไม้ริมรั้ว ต้องไม่มีกิ่งไม้ แตกกิ่งก้านยื่นเข้ามาในเขตบ้านข้างเคียงหรือโอนเอนจนกลัวว่าจะล้มลงมาทับบ้านของเพื่อนบ้าน

8. เรื่องของวิวและทิวทัศน์ ห้ามปลูกต้นไม้สูงหรือสร้างสิ่งก่อสร้าง ซึ่งบังวิวของเพื่อนบ้าน กฎหมายอาจจะระบุให้สิทธิแก่เจ้าของบ้านที่ถูกบังวิวให้สามารถยื่นฟ้องร้องเพื่อรักษาสิทธิชมวิวของตนเองได้

9. หากลูกค้าท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ ให้ถือว่าสัญญารับประกันบ้านลูกค้าได้สิ้นสุดตามวันที่ลูกค้าได้ปฏิบัติผิดกฎระเบียบของโครงการในทุกกรณี

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

บริษัทจะรีบดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขโดยเร็วที่สุด

บ้าน” เพื่อชีวิตที่ดี …

มณีรินทร์พร็อพเพอร์ตี้