ภาพรวมองค์กร

Brand Overview

บริษัท มณีรินทร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ใช้ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง พร้อมพัฒนารูปแบบบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐาน และบริการที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งก่อน และหลังส่งมอบบ้าน ทั้งนี้เรายังคำนึงถึงการสร้างชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อบอุ่น ปลอดภัย รองรับการขยายตัวของตลาดอย่างต่อเนื่อง

โครงการทุกโครงการของ บริษัท มณีรินทร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คือภาพสะท้อนของแนวคิด ที่เน้นการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และรูปแบบการใช้ชีวิต ของโลกยุคปัจจุบัน และเราพร้อมทำให้บ้านทุกหลัง เป็นความพึงพอใจสูงสุดที่เกินความคาดหมายของลูกค้าตลอดไป….

หลากหลายรูปแบบ และทำเล ล็อคทุกจังหวะชีวิตให้ลงตัว
ส่งมอบงานบริการที่ดีที่สุด ทั้งก่อนและหลัง แก่ลูกบ้านคนสำคัญ
วัสดุคุณภาพ เติมเต็มชีวิตที่ดี…อบอุ่น ปลอดภัย

บ้าน” เพื่อชีวิตที่ดี …

มณีรินทร์ พร็อพเพอร์ตี้